១០ វិធីដែលមិនគួរឱ្យជឿរ លើអំបិល
February 19, 2017

អំបិលគឺជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត និងច្រើនជាងគេបំផុតលើអាហារ។ លើសពីនេះទៅទៀត វាមានតម្លៃថោក ប៉ុន្ដែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងអំពីវាពីមុន។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា សារប្រយោជន៏របស់អំបិល៖ ១. បងា្ករផ្សិតកុំឱ្យមាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹក៖ នៅពេលដែលលោកអ្នកទិញ វាំងនន និងទឹកផ្កាឈូក អ្នកត្រូវយកវាទៅលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកអំបិលជាមុនសិន នោះវានឹងមិនបង្ករឱ្យមានការដុះផ្សិតនោះទេ។

Watch